jaunumi

     No 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu.
     Plašāk par nobalsošanu un darba laikiem varat lasīt- https://www.gulbene.lv/lv/jaunums/parakstu-vaksana-tautas-nobalsosanas-ierosinasanai-par-aptureta-likuma-grozijumi-notariata-likuma-atcelsanu


Ziņa pievienota: 04.12.2023

Esam aizvadījuši neformālās izglītības programmu “Mazās prāta uzvaras”, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja apgūt metodiku darbam  ar koka spēlēm, kuras radītas, lai attīstītu, trenētu un saglabātu cilvēka intelektuālās un kognitīvās spējas. Pirmajā nodarbībā, kuru vadīja Modris Dzerkalis (ārsts, medicīnas pasniedzējs, attīstošo spēļu izstrādātājs), vairāk darbojās programmas dalībnieki, lai apgūtu, kā strādāt ar spēlēm, kā iedrošināt, motivēt un uzmundrināt seniorus pieņemt šos prāta izaicinājumus.

Nākamajās nodarbībās devāmies uz SAC “Dzērves”, tikāmies ar senioru ansambļa...

Ziņa pievienota: 04.12.2023

     Šonedēļ visā mūsu valstī ievijās Latvijas ceļš – tāds krāšņs un bagātīgs, dāsns un interesants, pārsteidzoši skaists un mīļš. Ceļš, kurš ir atveda mūs uz Lejasciema kultūras namu, lai svētku vakarā mēs visi kopīgi sveiktu Latviju svētkos,- apstājoties, ieklausoties, aizdomājoties un izjūtot to skaistumu, to - domu spēku, kurš palīdz mums visiem atzīt, es dzīvoju zemē,
kur Daugava viļņus uz jūru nes,
kur māju logos uguns deg,
kur miglas vāli tik balti,
kur ābeļdārzos āboli smaržo,...

Ziņa pievienota: 27.11.2023

Latvijas valsts svētkos Lejasciema pagasta pārvaldes Pateicības balva – sudraba poga tiks pasniegta:
 

Jurim Ivanovam – par nesavtīgu, pašaizliedzīgu un radošu darbu ar Lejasciema pagasta bērniem un jauniešiem, un ieguldījumu pūtēju orķestra tradīciju saglabāšanā Lejasciema pagastā

Jānim Upītim - par aktīvu piedalīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē un ilggadīgu līdzdalību Lejasciema pūtēju orķestrī

Jānim Mellim – par atsaucību, atbalstu, idejām un nesavtīgu ieguldījumu Lejasciema pagasta kultūras dzīves norisēs

 

Gulbenes novada pašvaldības Atzinības rakstu valsts svētku laikā saņems:
 

Dzintra Jegure – par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā darbā

Gunda un Andris Riekstiņi – par iniciatīvu un ieguldījumu Lejasciema izglītības iestāžu atbalstīšanā, ģimenisko vērtību saglabāšanu un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē

Lejasciema pagasta pārvalde


Ziņa pievienota: 16.11.2023

     Brīnišķīga tradīcija, kas rudenī pulcē Lejasciema iestāžu, uzņēmumu darbiniekus, pagasta iedzīvotājus un to draugus un radus. Šoreiz spēlēs bija  sapulcējušies 68 dalībnieki un 16 tiesneši. Ļoti draudzīgā un patīkamā atmosfērā septiņas komandas sacentās 10 dažādos sporta veidos. Vakarā pulcējāmies Lejasciema kultūras namā uz apbalvošanu, kur noskaidrojām spēļu uzvarētājus, kuri saņēma ne tikai piemiņas balvu, bet arī ceļojošo talismani – peli, kura jau kopš 2003. gada ir šo spēļu simbols, un katra no komandām, kas ...

Ziņa pievienota: 07.11.2023