jaunumi
Novada teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskā apspriede
Teksts