jaunumi
Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 3.kārta

     Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
     Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta:
 2.1. rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”, rīcībai  piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 40 000,00;
2.2. rīcībā "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai", rīcībai  piešķirtais ELFLA publiskais finansējums  EUR 66 057,94
     Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 03.03.2017.- 03.04.2017. darba dienās no plkst. 9.00-17.00
     Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  ww.sateka.lv 
     Kontaktinformācija - Daiga Gargurne, kontakttālrunis 26330257; 29177019; e-pasts; daiga@sateka.lv
Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties šeit