jaunumi
Zentai Mauriņai - 120

     15.decembrī tieši pirms 120 gadiem Lejasciema daktera Roberta Mauriņa un viņa sievas pianistes Melānijas Mauriņas ģimenē bija liels notikums -  piedzima meita Zenta, kura sava sarežģītā mūža laikā, no meitenes, kura dzimusi mazā ciematiņā izauga un kļuva  par vienu no Eiropā pazīstamākajām latviešu autorēm; rakstniece, tulkotāja, domātāja, kura ievērojamu radošā mūža daļu pavadījusi trimdā - Zviedrijā un Vācijā.
     Lai arī Lejasciemā viņa nodzīvoja nedaudz vairāk kā pus gadu, šķiet viņas klātesamība jūtama vēl šodien un viņas atstāto mantojumu šeit Lejasciemā turam godā un cenšamies nosargāt.
     Tādēļ šajā dienā pulcējāmies Lejasciema kultūras namā uz literāri muzikālu pasākumu. Zentai Mauriņai mūzika bija kā dienišķā maize kā valoda, jo bērnība pagāja klausoties mātes spēlētās Bēthovena sonātes. Tāpēc pasākumā varējām klausīties skaņdarbus un Zentas Mauriņas eseju fragmentus un domugraudus, kurus lasīja Irisa Puidze un Lejasciema vidusskolas skolnieces – Paula Ivanova un Katrīna Uiska. Muzikālo pavadījumu spēlēja Ulla Pērkone.
     Ar saviem skaņdarbiņiem uzstājās Gulbenes Mūzikas skolas Lejasciema klašu audzēkņi: Laine, Dārta, Valdis, Gerda, Megija (skolotājs Juris Ivanovs) un Nellija, Amanda, Artūrs (skolotāja Māra Aizupiete) koncertmeistare un kora vadītāja- diriģente Ineta Maltavniece.
     Pasākuma otrajā daļā skatījāmies videomateriālus par Zentas Mauriņas daiļradi un personību, paldies Zanei Gargažinai par šīs iespējas nodrošināšanu!
 
Lai gaiši un priecīgi Ziemassvētki!
Jaunajā gadā visiem vēlu ticību saviem spēkiem, jo kā teikusi Z.Mauriņa: “Neiespējamais kļūst iespējams, ja tu tam tici.”, tādēļ ticiet un jums viss izdosies!
 

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja,
Dana