jaunumi
Grantu konkurss "Starteris"

     Gulbenes novada dome izsludina grantu konkursu, aicinot novada administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskas personas un reģistrētus komersantus pieteikties finansējuma saņemšanai komercdarbības uzsākšanai un attīstībai pašvaldības teritorijā. Piecu gadu periodā pašvaldība atbalstījusi 13 uzņēmējdarbības idejas, nodrošinot finansējumu EUR 25 563 apmērā.
     Grantu finansējums ir pašvaldības atbalsts iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai Gulbenes novada teritorijā. Konkursa mērķis ir veicināt saimniecisko aktivitāti un atbalstīt iniciatīvas uzlabojot preču un pakalpojumu piedāvājumu, radot pievienoto vērtību vietējai sabiedrībai, nodrošinot jaunu darba vietu radīšanu teritorijā. Atbalstītas tiek arī sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības idejas.
     Kopējais atbalsta finansējuma apmērs 2018.gada grantu konkursa projektiem ir EUR 10 000, paredzot ne vairāk kā EUR 3000 grantu vienai komercdarbības idejai. Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, pieteikumu iesniegšana, izvērtēšana notiks vienu reizi ceturksnī, pieejamā finansējuma ietvaros.
     Pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, iesniedzami personīgi vai nosūtot kā ierakstītu sūtījumu Pašvaldībai, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, līdz 2018.gada 29.martam, 29.jūnijam, 28.septembrim plkst.15.00. Ja kādā no projekta konkursa izvērtēšanām tiks piešķirts viss konkursam paredzētais finansējums, jauni pieteikumi netiks pieņemti.
     Ņemot vērā to, ka ideju autori un jaunie uzņēmēji konsultatīvo atbalstu nereti novērtē augstāk nekā finansiālu atbalstu, tiks nodrošinātas praktiskas “ekspress” biznesa plāna rakstīšanas apmācības, mentorings un sadarbības platforma neformālos “Biznesa domnīca” pasākumos JC “Bāze” telpās katra mēneša pēdējā trešdienā.
     Konsultācijas par grantu konkursa norisi var saņemt pie Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājas Lienas Kazākas - zvanot 64474920, rakstot jautājumus uz e-pastu: liena.kazaka@gulbene.lv vai klātienē Gulbenes novada domē 327.kabinetā.