jaunumi

                   

       Būt latvietim un stāvēt malā,
       To Tēvuzeme neatļauj.
       Joprojām atbildības nastu
       Šis laiks uz katra pleciem krauj.

                                          K.Apškrūma

     Latvijas valsts svētkos Lejasciema pagasta pārvaldes Pateicības balva – sudraba poga tiks pasniegta Lejasciema pagasta ģimenes ārstes prakses darbiniekiem:

  • ģimenes ārstei Sandrai Miķelsonei

  • ārsta palīgam Ivetai Zurkovai

  • ārsta palīgam Kristīnei Doropoļskai

  • reģistratorei Zaigai Doropoļskai

par profesionālu, apzinīgu un godprātīgu darbu Lejasciema pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē ārkārtējās situācijas laikā
 

     Gulbenes novada pašvaldības Atzinības rakstu valsts svētku laikā saņems:

  • Gabdulļinu ģimene – par mērķtiecīgu, neatlaidīgu darbu ar bērniem un jauniešiem un ieguldījumu sporta attīstībā Gulbenes novadā

  • Rita Gargažina - par profesionālu, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu gan Lejasciema pagastā 30 gadu garumā, gan Gulbenes novada kultūras dzīves veidošanā;

Lejasciema pagasta pārvalde

Ziņa pievienota: 12.11.2021

     17.septembrī PII "Kamenīte" lielie un mazie savā pulciņā uzņēma Marilenu Marconi - Eiropas brīvprātīgā darba projekta dalībnieci, kura pie mums atceļojusi no saulainās Itālijas.

     Savukārt 22.septembrī sagaidījām arī Romanu, Melanie un Valeriu, lai iepazītos un kopā darbotos. Ļoti priecājamies par iespēju uzņemt jauniešus mūsu iestādē. Pirmajos mēnešos, kopš brīvprātīgās meitenes pie mums ir ieradušās, esam paspējušas skolotāju dienas ietvaros doties kopīgā ekskursijā, aizvadīt Miķeļdienu, kurā tradīcijas šogad PII savijās ar sportiskām aktivitātēm. Uzreiz ...

Ziņa pievienota: 02.11.2021Izaicini sevi un dodies pretī Latvijas Valsts svētkiem krājot kilometrus.

Ej, skrien un piefiksē pievarētos kilometrus. Datus par paveikto sūti sporta organizatoram Valerijam (valerijs.gabdullins@gulbene.lv, 29486380).

 
Ziņa pievienota: 01.11.2021


Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumu Nr.720
"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu",
no 2021.gada 21.oktobra līdz 15.novembrim
Lejasciema pagasta pārvalde iedzīvotājus apkalpo attālināti.
Pagasta pārvaldes KASĒ veikt maksājumus klātienē iespējams tikai pēc iepriekšēja pieraksta un, uzrādot
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Tālrunis 64473660, 26485287
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv

Ziņa pievienota: 21.10.2021

Cienījamais Gulbenes novada iedzīvotāj! Neatliec, bet reģistrē savā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu jau tagad!
Saskaņā ar saistošiem noteikumiem “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir pienākums sniegt informāciju pašvaldībai, aizpildot  iesnieguma veidlapu, kas pieejama gan katrā pagasta pārvaldē, gan Gulbenes klientu apkalpošanas centrā, gan www.gulbene.lv sadaļā “Veidlapas”. Ja dokuments tiek iesniegts  elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@gulbene.lv, to ...

Ziņa pievienota: 15.10.2021