jaunumi

      Jau trešo gadu Lejasciema vidusskolas skolēniem ir iespēja izmantot rotaļlaukumu pie skolas aktīvai, kvalitatīvai atpūtai starpbrīžos, pēc mācību stundām, brīvdienās. Savu prieku tajā atrod arī pirmskolas vecuma bērni, apmeklējot aktīvās atpūtas vietu kopā ar vecākiem. Šo iespēju izmanto arī tie, kas ciemojas Lejasciemā pie saviem radiem un paziņām vai piestāj, caurbraucot mūsu pagastam. Rotaļlaukums 2018.gada rudenī tika izveidots ar biedrības „Sateka” atbalstu, realizējot atbalstu guvušo Gulbenes novada domes un Lejasciema vidusskolas kopīgi izstrādāto projektu „Bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība”, kas tika iesniegts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku darbības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” BDR „SATEKA” rīcības 2.1. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”. Rotaļlaukums tiek regulāri kopts un ...

Ziņa pievienota: 04.10.2021

   

     29.septembris vēl kādu laiku mūsu atmiņās būs īpašs, jo tieši šajā dienā pēc pārbūves tika atklāts Lejasciema stadions. Par tā pārbūvi sapņojām jau daudzus gadus, paldies ikvienam, kurš ar domām un darbiem sekmēja tā pārbūvi!
     Plašāku aprakstu par stadiona atklāšanu varat lasīt Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā.


 

Ziņa pievienota: 30.09.2021

  Biedrība “tabureTE” aicina doties pastaigā pa ceļiem, kuri glabā piecu Latvijas literatūras klasiķu saknes! No viena līdz nākamajam pieturpunktam gājējus pavadīs piecu mūsdienu literātu radīti klausāmteksti.

     No 2021.gada jūnija līdz septembrim biedrība “tabureTE” realizējusi projektu “Ceļi, kas paliek: no vārda uz vārdu”*, kura ietvaros Gulbenes novada piecos pagastos ir tapušas literāras klausāmtakas (pieejamas no 9. oktobra), kas apvieno vārdus un ceļu, mūsdienīgo un vēsturisko. Taku ceļi vij līkločus caur Latvijas literatūras klasiķu dzimtajām vietām, atklājot to gaitas caur mūsdienu jauno ...

Ziņa pievienota: 28.09.2021

Ziņa pievienota: 21.09.2021


     8.septembrī Lejasciema pagasta apkaimes ideju darbnīcā visvairāk atbalstītā ideja bija celiņa pie dižakmeņu gulbjiem atjaunošanu.

     Tāpēc aicinām arī turpmāk būt aktīviem un nu jau iesaistīties idejas īstenošanā. Gaidīsim ikvienu no jums uz talku 24.septembrī pl.16.00.

 

     Attīrīsim upes kreisā krasta veco ceļu, sakopsim, lai izveidotu skatu laukumu.
        Saģērbsimies piemērotā apģērbā, līdzi ņemsim labu omu, lāpstu, grābekli!
            Būs talkas cienasts!Ziņa pievienota: 17.09.2021