jaunumi

     Otrās adventes svētdienā Iemirdzējās Lejasciema pagasta lielā egle. Šajā svētku laikā, dodoties to lūkot, iegriezies arī jauniešu centra un kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra pagalmā, kur būs iespēja nofotografēties foto stūrītī un aplūkot izstādi KMTC logos.

     Izej pastaigā arī gar Lejasciema vidusskolu, kur draudzīgi bariņa sarindojušās eglītes, un viena tāda īpaši skaista un mirdzoša!

     Aizej līdz Lejasciema kultūras namam, ieej parka spožajā lapenītē un uzfotogrāfē skaistu bildi! Lejasciems ar katru dienu kļūst arvien mirdzošāks, paldies ikvienam, kurš šo svētku laiku padara mirdzošāku un gaišāku!

Lai skaists svētku gaidīšanas laiks!

Ziņa pievienota: 06.12.2021

      Lai uzlabotu Gulbenes novada tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprinātu novada atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā, popularizētu novada teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicinātu viesu un iedzīvotāju pieaugumu novadā, piesaistītu investīcijas un palielinātu iedzīvotāju lepnumu par savu novadu, Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi jauna Gulbenes novada zīmola izstrādi. Šajā procesā ļoti būtiska ir arī sabiedrības iesaiste un līdzdalība, tāpēc aicinām līdz 2021.gada 30.novembrim aizpildīt aptaujas anketu, kas palīdzēs noskaidrot jūsu viedokli par Gulbenes novadu un ieskicēt...

Ziņa pievienota: 13.11.2021

                   

       Būt latvietim un stāvēt malā,
       To Tēvuzeme neatļauj.
       Joprojām atbildības nastu
       Šis laiks uz katra pleciem krauj.

                                          K.Apškrūma

     Latvijas valsts svētkos Lejasciema pagasta pārvaldes Pateicības balva – sudraba poga tiks pasniegta Lejasciema pagasta ģimenes ārstes prakses darbiniekiem:

  • ģimenes ārstei Sandrai Miķelsonei

  • ārsta palīgam Ivetai Zurkovai

  • ārsta palīgam Kristīnei Doropoļskai

  • reģistratorei Zaigai Doropoļskai

par profesionālu, apzinīgu un godprātīgu darbu Lejasciema pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē ārkārtējās situācijas laikā
 

     Gulbenes novada pašvaldības Atzinības rakstu valsts svētku laikā saņems:

  • Gabdulļinu ģimene – par mērķtiecīgu, neatlaidīgu darbu ar bērniem un jauniešiem un ieguldījumu sporta attīstībā Gulbenes novadā

  • Rita Gargažina - par profesionālu, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu gan Lejasciema pagastā 30 gadu garumā, gan Gulbenes novada kultūras dzīves veidošanā;

Lejasciema pagasta pārvalde

Ziņa pievienota: 12.11.2021

     17.septembrī PII "Kamenīte" lielie un mazie savā pulciņā uzņēma Marilenu Marconi - Eiropas brīvprātīgā darba projekta dalībnieci, kura pie mums atceļojusi no saulainās Itālijas.

     Savukārt 22.septembrī sagaidījām arī Romanu, Melanie un Valeriu, lai iepazītos un kopā darbotos. Ļoti priecājamies par iespēju uzņemt jauniešus mūsu iestādē. Pirmajos mēnešos, kopš brīvprātīgās meitenes pie mums ir ieradušās, esam paspējušas skolotāju dienas ietvaros doties kopīgā ekskursijā, aizvadīt Miķeļdienu, kurā tradīcijas šogad PII savijās ar sportiskām aktivitātēm. Uzreiz ...

Ziņa pievienota: 02.11.2021Izaicini sevi un dodies pretī Latvijas Valsts svētkiem krājot kilometrus.

Ej, skrien un piefiksē pievarētos kilometrus. Datus par paveikto sūti sporta organizatoram Valerijam (valerijs.gabdullins@gulbene.lv, 29486380).

 
Ziņa pievienota: 01.11.2021