jaunumi

     Kas būtu tauta, ja tai nebūtu dziesmas? Dziesma  ir vēstures griežos pārbaudīts ierocis, kas dara mūs drošus, kurā smeļamies spēku nākamajam darba cēlienam, un kuru gribam nodot nākamajām paaudzēm.
Koris “ Kaprīze” , uzsākot savu 31 sezonu, vadītājas Inetas Maltavnieces iedvesmoti, aktīvi sāka gatavoties pirmajam koncertam. Saldus sieviešu koris “ Varavīksne” (vadītāja Evelīna Cielava), kas Lejasciemā viesojās pavasarī, ....

 

Ziņa pievienota: 10.12.2019
     7.decembris Lejasciemā būs Adventes un Ziemassvētku noskaņās, šajā dienā būs iespēja ne tikai piedalīties radošajās darbnīcās, skatīt izstādi, iepirkties tirdziņā un vērot Ziemassvētku Lielās egles iedegšanu un uguns šovu, bet arī doties nelielā izjādē ar poniju. Gaidīsim ikvienu no jums, lai gatavotos svētkiem un kopā sajustu tuvojošos svētku burvību!

Ziņa pievienota: 05.12.2019

     18.novembrī Ilzenes pagasta valsts svētku koncertā “Skani Latvijai” ar dziesmām un skaņdarbiem piedalījās Lejasciema, Lizuma un Ilzenes bērni un jaunieši. Skaistajā, emocionālajā koncertā piedalījās ne tikai jau mūsu iemīļotā grupa “Deep Silance”, bet arī jaunā Lejasciema vidusskolas vokāli instrumentālā grupa “Enjoy” (Amanda Ziemele, Artūrs Jānis Ziemelis, Laine Aploka, Dārta Luīze Melle, Valdis Grīslis), kuriem šis bija debijas koncerts, jaunie mūziķi – Mairis Krēsliņš, Kitija Tomiņa, Sofija Sāra Berkolde, Katrīna Vita Žīgure un draugi no Lizuma vidusskolas – grupa “VIA Gadalaiki”. Pasākumu vadīja - Artis Gailis un Alita Dzilna. Pūšamo instrumentu spēles pedagogs un grupu vadītājs - Juris Ivanovs, klavierspēles pedagogs - Māra Aizupiete.
     Ar nepacietību gaidīsim jauno mūziķu uzstāšanos arī Lejasciemā!

Ziņa pievienota: 20.11.2019
     Latvija mana! Rudenīgiem vējiem appūsta, krāsainām lapām izraibināta, miglas vāliem caurvīta un saules staru apmīļota. Tu - maza valstiņa plašo tautu vidū. Baltijas jūras apskalota, kurā kā asariņa rotājas vēl smiltīs paslēpies dzintara grauds. Gaiziņkalna modrās acs sargāta un uzlūkota. Tik daudz cietusi un mīlēta, nīsta un sargāta. Kāda tu esi, mana Latvija, šodien? Pretrunīga, bieži nesaprasta un pārprasta. Krīzes brikšņus izbridusi, lai tur, tālumā saredzētu varavīksni septiņās krāsās. Tik daudz spēka tev vajag, tik daudz ticības, tik daudz mīlestības...un to tev dod Latvijas zilie ezeri un upes, krāsainās ziedu pļavas un tik savādais klusums...
Ziņa pievienota: 19.11.2019

Sēsties, saulīte, dimanta krēslā,
Vald
i pār Latvijas pakalniem brīviem.
Sēsties, saulīte, skaidrības kalnā,
Aizdzen miglu no birzīm un druvām,
Susini purvus, susini dangas,
Rādi tautai skaidrības ceļu.

K.Skalbe

Sveicam Lejasciema pagasta iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienā!
Latvijas valsts svētku svinīgajā pasākumā, 17.novembrī, Lejasciema pagasta pārvaldes Pateicības balva – sudraba poga tiks pasniegta:

 

  • Jurim Putniņam – par ilggadēju, veiksmīgu uzņēmējdarbību Lejasciema pagastā un atbalstu sabiedriskajā dzīvē

  • Irisai Puidzei – par ilggadēju un radošu darbu Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē un nesavtīgu atbalstu pagasta sabiedriskajā dzīvē

  • Aldim Doropoļskim – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Lejasciema vidusskolā un aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā dzīvē

 
18.novembrī Gulbenē Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā Gulbenes novada domes Atzinības raksts tiks pasniegts:

 

  • Ingrīdai Vanagai – par radošu darbu ārpusklases jomā un interešu izglītībā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu skolēnu personības izaugsmē

  • Jānim Kubuliņam – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, atbalstu un līdzdalību sporta jomā darbā ar bērniem un jauniešiem


Ziņa pievienota: 11.11.2019