jaunumi

      Kad dzīvības rītausmā debesīs modās eņģeļi, tie sāka dziedāt, un, kad tie sāka dziedāt, pasaule sāka veidoties. Dievišķā Gara vadīti eņģeļi radīja Visuma mūziku, tā kļuva par dvēseles valodu visos laikos, tā kļuva pat jūtu un noskaņu mājokli, tā kļuva par skaņās izteiktu dvēseles dzīvi. Ja tai piešķīra vārdus, radās dziesma...
   11. maijā Lejasciema kultūras namā, lai godinātu kora dziesmu un svinētu 80 gadus, kopš Lejasciemā notika I Dziesmu svētki, sadziedāja 4 kori - Saldus sieviešu koris "Varavīksne", vadītāja Evelīna Cielava, Bērzaunes pagasta vīru koris 'Gaiziņš", vadītāja Antra Āboltiņa, Lejasciema jauktais koris " Kaprīze", vadītāja Ineta Maltavniece un Lejasciema vidusskolas 1.-4. klašu koris, vadītāja Baiba Ozoliņa Maltavniece.

    Rita Gargažina,
kultūras nama vadītāja

 
Ziņa pievienota: 14.05.2019

     Pirmajās Lieldienās Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā bija īpašs notikums. Tika atklāta Sandras Semenkovičas gleznu izstāde. Prieks, ka atklāšanas dienā izstāžu zālē iegriezās tik kupls apmeklētāju skaits, bet vēl lielāks prieks bija redzēt apmeklētāju sajūsmu, pārsteigumu, saviļņojumu, raugoties Sandras gleznās.
     Sandras gleznu izstāde vēl būs skatāma līdz 17.maijam.

Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrs atvērts apmeklētājiem:

Otrdienās 9.00 - 12.00    13.00 -18.00
Piektdienās 9.00 - 12.00    13.00 -18.00

Citā laikā, iepriekš piesakoties T.28352466

Ziņa pievienota: 14.05.2019

       

     12.maija pavasara skrējienā jau tradicionāli piedalījās arī lejasciemieši. Godalgotas vietas izcīnīja 4 mūsu skrējēji: 3 km distancē V13 grupā 1.vieta Adrianam Stepem, kurš finišēja arī kā pirmais starp visiem 3 km skrējējiem, 3.vieta Artūram Filipam Igaviņam, S16 grupā 2.vieta Jolantai Pencei, 3.vieta Elizabetei Galvanei. Savukārt, 6 km distancē V16 grupā 2.vieta Gustavam Galvanam. Pavisam nedaudz līdz godalgotai vietai 1 km distancē pietrūka Jēkabam Kubuliņam, kuru no 3.vietas šķīra vien nepilna sekunde, attiecīgi iegūta 4.vieta, tāpat 4.vieta, tikai 3 km distancē, arī Martinam Kristeram Celmam.

 

Ziņa pievienota: 14.05.2019
Ziņa pievienota: 10.05.2019

     1. maijā Lejasciema jauktais koris 'Kaprīze" dziedāja Alūksnes, Apes, Balvu un Gulbenes koru koncertā "Mirkli pirms". Dziedājām no sirds!
     Paldies skatītājiem par aplausiem un ovācijām. Ir padarīts liels darbs, gatavojoties kora jubilejas koncertam un reģionālo koru koncertam Gulbenē.. Paldies visiem dziedātājiem, īpaši mīļš paldies mūsu diriģentei Inetai Maltavniecei! Pateicība solistei Evelīnai Cielavai, kormeistaram Vitautam Bošam, koncertmeistarēm Ullai Pērkonei un Ingai Kalniņai, bungu meistaram Dāvim Elmāram Mellim.

Rita Gargažina,
kultūras nama vadītāja

Ziņa pievienota: 02.05.2019