jaunumi

     2018.gada pavasarī ar biedrības “Sateka” finansiālo atbalstu iedzīvotāju grupa “Kopā mēs varam” sāka veidot “Sajūtu parku” kā dāvanu Lejasciemam Latvijas simtgadē. Parkā ir iestādīti gan ar projekta atbalstu, gan par iedzīvotāju ziedojumiem. Parka projekta apstādījumu idejas autore ir pieredzējusī dārzniece un daiļdārza “Kalmes” saimniece Inga Nagle. Sajūtu parka stādījums veidots  atbilstoši gadalaikiem raksturīgā krāsu gammā: pavasarim – dzeltenīgie toņi, vasarai – balts ar zaļu, rudenim ...

Ziņa pievienota: 19.06.2019

UZAICINĀJUMS
 

Uzaicinām Jūs ierasties  uz  līguma pārslēgšanu “Par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu” no pagasta pārvaldes uz SIA “Gulbenes nami”
 

Lejasciema pagasta, Sinoles ciema iedzīvotājiem

2019.gada 19.jūnijā
no plkst.12:00-15:00
Sinoles kultūras namā


Lejasciema pagasta, Lejasciema ciema un
apdzīvotas vietas "Veri" iedzīvotājiem

2019.gada 19.jūnijā
no plkst.16:00-19:00
Lejasciema kultūras namā
 

Informējam, ka ierodoties uz līguma pārslēgšanu līdzi jāņem personu un īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti vai  pārstāvību apliecinošs dokuments (pilnvara/ notariāli izdotas pilnvaras kopija/ Uzņēmumu reģistra izziņa/ īres līgums)
Ja nav iespējas līgumu noslēgt konkrētajā datumā, lūgums griezties SIA “Gulbenes nami” birojā, Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē, LV-4401.

SIA “Gulbenes nami”

Ziņa pievienota: 14.06.2019
     No 31.marta Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā notiek pieaugušo apmācības "Lielformāta vides objektu veidošanā". Aizvadītas sešas aizraujošas nodarbības, kuru laikā 12 apmācību dalībnieces Ingas Nagles vadībā paveikušas un apguvušas daudz. Jau pati pirmā nodarbība nesa prieku un pārsteigumu par dabas materiālu izmantošanas iespējām un meistares atrastajiem knifiņiem, kurus izmantojot, darbs ir vieglāk paveicams. Darbs fiziski grūts, un pēc pirmās nodarbības rokas bija pamatīgi sagurušas un kafijas krūze rokās nedaudz trīcēja.
     Apmācību laikā devāmies arī dabā, 
lai vāktu materiālus. Tapuši daudzi brīnišķīgi lielformāta darbi...
Ziņa pievienota: 06.06.2019

     1.jūnijā Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā pulcējās Lejasciema vidusskolas absolventi, skolotāji un vēstures interesenti, lai piedalītos vēstures stundā “Skola Lejasciemā – no dibināšanas līdz mūsdienām”. 
     Par godu šiem īpašajiem notikumiem - 330 gadiem, kopš dibināta pirmā skola Lejasciemā, un 65 gadiem, kopš noticis pirmais izlaidums Lejasciema vidusskolā, tapusi arī neliela izstāde par skolu vēsturi. Tajā varat iepazīties ne tikai ar skolu vēsturi, bet aplūkot arī dažādos laikos izdotās skolēnu liecības un dienasgrāmatas. Senākā no izstādē apskatāmajām liecībām izdota 1915.gadā, bet jaunākā 2019.gadā.

Ziņa pievienota: 04.06.2019

     Pavisam nemanot aizsteigušies 5 gadi, un Lejasciema vidusskolas 65 izlaidumu salidojums ir klāt! Aicināti visi, visi, kuru skolas vai darba gaitas saistās ar Lejasciema vidusskolu. Nav svarīgi, cik klases ir pabeigtas, cik dienas nostrādātas, ja vien sirds ilgojas satikt skolotājus, klases biedrus un kolēģus, tad esiet mīļi gaidīti!
     Skolas ēka būs atvērta no plkst.14.00, iespējams apskatīt kabinetus, ielūkoties skolas vēstures istabā. No plkst.15.30 sāksies dalībnieku reģistrācija. Ja laika apstākļi atļaus, tas notiks skolas pagalmā.
     15.00 Lejasciema kapsētā notiks piemiņas brīdis “Mūžības puķē ziedēt”. Bijušo skolas direktoru, vietnieku un skolotāju atdusas vietas rotāsim svecēm, ziediem. Aicinām atcerēties un pieminēt savus mūžībā aizgājušos klases biedrus! Plkst.14.45. no skolas tiek organizēts transports uz kapsētu un atpakaļ.
     16.00 vēstures stundā Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā “Skola Lejasciemā – no dibināšanas līdz mūsdienām” piedalīsies Latvijas Universitātes profesore Maija Kūle, kultūrvēsturnieks Jānis Polis un skolas absolvente Līga Elizabete Balode, lai pieminētu 330.gadskārtu, kopš mācītājs Ernsts Gliks dibināja skolu Lejasciemā, atsauktu atmiņā skolu attīstību Vidzemē.
     18.00 svinīgais pasākums “Caur ziediem pāri laikiem” notiks Lejasciema kultūras namā. Tajā uzstāsies Lejasciema vidusskolas skolēni, tiks sveikti esošie un bijušie skolotāji, skolas darbinieki.
     Pasākumu fotografēs “Berga foto” meistari, kuri aicina visus pēc koncerta pulcēties uz LIELO kopbildi skolas pagalmā!
     20.00 saviesīgā daļa skolas zālē “Un atkal zilā vakarā…” ar lieliskiem muzikantiem. Zālē būs garie galdi, kur varēs pulcēties kopā pa izlaidumiem, kavēties atmiņās, priecāties par atkaltikšanos. Vēlams ierasties ar “groziņiem”. Papildināt groziņu saturu un iegādāties kafiju varēs pie kafejnīcas “Ozoli” darbiniekiem skolas 1.stāvā. Fotografēšanās kopā ar “Berga foto” paredzēta 5.kabinetā.
     22.00 pulcēsimies pagalmā uz svētku kulmināciju! Pēc tam visus klātesošos cienāsim ar saldumiņu! Un balle varēs turpināties līdz rītam.

Uz tikšanos!
Skolas administrācija

Ziņa pievienota: 24.05.2019