jaunumi

      24.aprīlī no plkst.9.00 līdz 15.00 vienlaicīgi visā Latvijā norisināsies Lielā Talka. Aicinām arī Lejasciema pagasta iedzīvotājus piedalīties un padarīt tīrāku mūsu pagastu!
     Lielās Talkas atkritumu maisus var saņemt bez maksas Lejasciema pagasta pārvaldē, iepriekš sazinoties ar Māri Milnu (T.28379485)
     KĀ TALKOT COVID-19 LAIKĀ?
     SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;
     DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
     ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Ziņa pievienota: 21.04.2021

      VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk Latvijas Pasts) informē, ka pieņemts lēmums par sekojošo nekustamo īpašumu Gulbenē, Gulbenes novadā, atsavināšanu.

     VAS „Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli 06.05.2021., plkst. 14:00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, nekustamo īpašumu A.Sakses ielā 2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5064 012 0361 (apbūve un zemes gabals).

     Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 28 000 EUR.

     Pieteikšanās izsolei darba dienās no 01.04.2021. līdz 30.04.2021. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālruņiem:  26424665, 29420864 vai e-pasts:  izsoles@pasts.lv   

     Informācija par izsoli publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv.

Ziņa pievienota: 06.04.2021

    

     Patiess prieks par lielo atsaucību "Kilometru cīņu" pasākumā. Divu nedēļu laikā ikvienam Gulbenes novada iedzīvotājam bija iespēja - skriet, soļot, nūjot, slēpot un pārstāvot savu pagastu vai pilsētu mēģināt savākt visvairāk kilometru.

     Mums kopā ir izdevies šajā izaicinājumā izcīnīt uzvaru un pieveikt visvairāk kilometru. Esam tikuši līdz Madridei Spānijā, savācot 3549 kilometrus un 530 metrus.

Kopā Lejasciema pagastu atbalstīja 70 dalībnieki.

Paldies tiem, kas padalījās ar foto no "Kilometru cīņām"!

Ziņa pievienota: 24.03.2021

     Latvijā 25.marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas 1949.gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri. Tā ir diena, kad no savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti vairāki tūkstoši latviešu. Daudzi no viņiem dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās.

     25.martā pie savām mājām izliksim Latvijas karogus ar sēru lentu, aiziesim pie piemiņas zīmes Lejasciema kapsētā, aizdegsim sveces, noliksim ziedus, pieminēsim baisos notikumus un tajos cietušos tautiešus.

     Mums ir jāzina! Mums ir jāatceras!

 

Ziņa pievienota: 22.03.2021

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi, kas tika norādīti maksāšanas paziņojumos, no 2021.gada 31.marta, 17.maija un 16.augusta tiek pārcelti uz 2021.gada 15.novembri.

     Saskaņā ar šo lēmumu, visām  fiziskajām un juridiskajām personām līdz pēdējam nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņam, kas šogad ir 15.novembris, netiks aprēķināta nokavējuma nauda  par likumā noteikto ceturkšņa samaksas termiņu kavējumiem.

     Lēmums neattiecas uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nodokļa parādiem, par kuriem turpināsies nokavējuma naudas aprēķināšana likumā noteiktajā apmērā 0,05 % par katru nokavēto dienu no parāda pamatsummas.

     Lēmums pieņemts 2021.gada 25.februāra Gulbenes novada domes sēdē, pamatojoties uz Latvijas Republikā izsludināto ārkārtējo situāciju un uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.panta pirmo teikumu.

     Plašāka informācija par nekustamā īpašuma nodokli un atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novada pašvaldībā pieejama ŠEIT.

Gulbenes novada pašvaldība
Ziņa pievienota: 05.03.2021