jaunumi
 
Ziņa pievienota: 09.05.2018

     4.maijā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 28.gadadienā, pulcējāmies parkā pie Lejasciema kultūras nama, lai svinētu šo mūsu tautai nozīmīgo notikumu, kad ar saviem “Par” balsojumā Augstākās padomes deputāti, to skaitā arī lejasciemieši Sarmis Mednis, Pēteris Gabranovs, ļāva mums no jauna izveidot savu zemi, savu dzimteni, savu Latviju
     Jau trešo gadu par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai 4.maijā tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols, pie kura varam pulcēties, būt kopā, sarunāties, dziedāt, spēlēt vai dejot, godināt savas apkaimes nozīmīgus notikumus  un dalīties atmiņā. Šajā dienā godinājām mūsu pūtēju orķestri "Lejasciems", jo šogad aprit 95 gadi, kopš pūtēju orķerstra kustības pirmsākumiem Lejasciema pagastā.
     Bija liels prieks un gods šajos svētkos būt kopā ar kādreizējo Augstākās padomes deputātu Sarmi Medni. 

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

 

Ziņa pievienota: 07.05.2018

      1.maijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notika vasaras sezonas atklāšana. Svētku laikā īpaši tika sumināta Lejasciema pagasta “Čipatu” podnieka Gustava Ozoliņa (1866.g.-1941.g.)darbnīca, kura šogad muzejā ir gada objekts. Celta 19.gs. 70.gados, bet Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā uzstādīta pirms 50 gadiem. Pasākuma laikā pie G.Ozoliņa darbnīcas uzstājās Lejasciema folkloras kopa “Smaržo siens”. Apmeklētājiem bija iespēja gida pavadībā apskatīt darbnīcu un piedalīties radošajā meistardarbnīcā.

     Pasākumā viesojās arī Gustava Ozoliņa mazdēli - Modris un Andris, kuri tikās ar darbnīcas - cepļa šī brīža iemītnieku - podnieku Māri Dubkeviču.
     Aplūkot Gustava Ozoliņa darbus un uzzināt vairāk par podniecību Lejasciema pagastā iespējams arī Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā.
 
Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Ziņa pievienota: 07.05.2018

     14. aprīlī kultūras namā visi tika aicināti uz pasākumu koncertu “Ceļā uz Latvijas Dziesmu un Deju svētkiem”. 2018. gadu mēs dzīvojam Latvijas simtgades zīmē un arī XXVI Vispārējie Dziesmu XVI deju svētki šī gada vasarā noritēs Latvijas simtgades zīmē.
     Šo pavasar Rīgā un visas Latvijas novados izskan svētku ieskaņas koncerti un pasākumi, un arī mēs sestdien bijām sapulcējušies ar vienu mērķi – lai ar smaidu sejā, ar dziesmām, ...

Ziņa pievienota: 20.04.2018

      17. martā Lejasciemā sadejoja 4 Gulbenes novada deju kolektīvi. Ar smaidiem, raito dejas soli, atraktivitāti dejotāji priecēja savus skatītājus un atbalstītājus.
     Koncertā piedalījās: Lizuma senioru deju kolektīvs "Ozoli"- mākslinieciskā vadītāja Zaiga Mangusa,
Lizuma jauniešu deju kolektīvs 'Veiksme" - mākslinieciskā vadītāja Elita Dūte, Gulbenes 2. vidusskolas jauniešu deju kolektīvs "Saulgiezis" - mākslinieciskā vadītāja Daiga Tipāne un Lejasciema vidējās paaudzes deju kolektīvs "Unce" - mākslinieciskā vadītāja Daiga Tipāne.
     Paldies dejotājiem par koncertu! Paldies par mīlestību uz latviešu tautas deju! Paldies kolektīvu enerģiskajām vadītājām!
Foto: Silva Milne

Rita Gargažina,
kultūras nama vadītāja
Ziņa pievienota: 19.03.2018