jaunumi
 
Ziņa pievienota: 16.05.2018

     Gulbenes novada apsekojamo teritoriju KARTE

     Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās atrodama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi.

Ziņa pievienota: 14.05.2018
 
Ziņa pievienota: 09.05.2018

     Lejasciema vidusskolas/ SK"Lejasciems" skrējēji aizvadījuši 2.posmu taku skriešanas seriālā "Stirnu Buks". Šajā posmā divas uzvaras meitenēm - Jolantai Pencei (U16S grupā) un Evai Bērziņai (U20S grupā). U14V grupā 2.vieta Artūram Filipam Igaviņam, bet visai SK "Lejasciems" komandai kopā izdevies izcīnīt stiprākās komandas titulu, jo arī pārējie skrējēji izcīnījuši ļoti augstas vietas, tikai nedaudz atpaliekot no pirmā trijnieka.

Foto:Ģirts Freijs

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Ziņa pievienota: 07.05.2018

     4.maijā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 28.gadadienā, pulcējāmies parkā pie Lejasciema kultūras nama, lai svinētu šo mūsu tautai nozīmīgo notikumu, kad ar saviem “Par” balsojumā Augstākās padomes deputāti, to skaitā arī lejasciemieši Sarmis Mednis, Pēteris Gabranovs, ļāva mums no jauna izveidot savu zemi, savu dzimteni, savu Latviju
     Jau trešo gadu par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai 4.maijā tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols, pie kura varam pulcēties, būt kopā, sarunāties, dziedāt, spēlēt vai dejot, godināt savas apkaimes nozīmīgus notikumus  un dalīties atmiņā. Šajā dienā godinājām mūsu pūtēju orķestri "Lejasciems", jo šogad aprit 95 gadi, kopš pūtēju orķerstra kustības pirmsākumiem Lejasciema pagastā.
     Bija liels prieks un gods šajos svētkos būt kopā ar kādreizējo Augstākās padomes deputātu Sarmi Medni. 

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

 

Ziņa pievienota: 07.05.2018