jaunumi
 
Ziņa pievienota: 18.01.2017

    26.ecembrī, otrajos Ziemassvētkos, jau trīspadsmito gadu “Latvijas lepnuma” ceremonijā tika godināti cilvēki, kuri dara vairāk, nekā kāds no viņiem varētu prasīt vai sagaidīt, sarežģītā situācijā nepaliek malā, palīdz, izglābj un atbalsta, tādējādi iedvesmojot ar savu pašaizliedzību, nesavtību, kā arī spēj motivēt mūs ikvienu dzīvē sasniegt vairāk un nepadoties.
     Šogad “Latvijas lepnuma” ceremonijā nominācijā “Skolotājs” Latvijas lepnuma simbolu un balvu – stilizētu Zelta ābeli saņēma Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas distanču slēpošanas trenere, Jaunsardzes un informācijas centra jaunsargu instruktore Lāsma Gabdulļina vai kā mīļi viņu uzrunā bērni – Lāsmiņa, kura Lejasciema bērniem un jauniešiem ir skolotāja, trenere, draugs, atbalstītāja un glābēja vienā personā.
Lāsma treniņus Lejasciemā vada jau gandrīz 20 gadus. Sākotnēji tikai ar ideju un vēlmi to darīt, bez.....

Ziņa pievienota: 13.01.2017

     Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
     Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta 1.1. rīcībā “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”
Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 277 328,00
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 15.02.2017.- 15.03.2017. darba dienās no plkst. 9.00-17.00
Projektu iesniegums jāiesniedz:
- biedrības „SATEKA” birojā Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 papīra formā .......

Ziņa pievienota: 13.01.2017

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmums (prot. Nr. 17, 41.§.)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā

1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m³ (vienu kubikmetru) – EUR 13.30 (trīspadsmit euro 30 centi) bez PVN.

2. Atkritumu apsaimniekošanas maksa Gulbenes novada administratīvajā teritorijā stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri.

3. Ar 2017.gada 1.februāri spēku zaudē 2014.gada 28.augusta Gulbenes novada domes sēdes lēmums „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.17, 28.§.).

Lēmums

Ziņa pievienota: 03.01.2017