jaunumi

     Uz Gulbenes novada Dziesmu un Deju svētku ieskaņas koncertu Litenē no Lejasciema pagasta piedalījās - jauktais koris " Kaprīze", vadītāja Ineta Maltavniece, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Unce", vadītāja Daiga Tipāne, folkloras kopa "Smaržo siens", vadītāja Sarmīte Zdanovska, amatierteātris "Paradokss", vadītāja Ineta Krastiņa un pūtēju orķestris "Lejasciems", vadītāji Juris Ivanovs un Normunds Dzelme. Ar mums kopā bija Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns

     Paldies par svētkiem!

Ziņa pievienota: 01.06.2023

     20. maija diena Lejasciema kultūras namā bija īpaša – saulainā pavasara dienā kopā pulcējās ļaudis, kuri svinēja senioru ansambļa “Satekas” 60 gadu jubileju, kopā uzdziedāja, uzdejoja, kopā baudīja māsu Legzdiņu koncertu!

     Paldies mūsu pagasta cienījamajam kolektīvam – senioru ansamblim ‘Satekas” un vadītājai Vijai Nuržai par dzīves pieredzi, gudrību, stingru pamatu un mīlestību pret dziesmu un dziedāšanu!
     Paldies ciemiņiem - Gulbenes KC ansambļiem " Namejs" un "Dzīvotprieks" , Stāmerienas ansamblim " Vakarvējš", Lizuma senioru deju kolektīvam " Ozoli", Stradu ansamļa" Baltābeles" dalībniecēm, Lejasciema...
Ziņa pievienota: 23.05.2023

     Pieminēsim Latviju! Turēsim to dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turēsim to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.

    Atzīmējot 4. maiju - Latvijas Republikas Neatkarîbas atjaunošanas gadadienu, tikāmies svētku koncertā, kura laikā atzīmējām orķestra kustības 100 gadus. Svētku koncertā klausījāmies pūtēju orķestra “Lejasciems” atskaņotos skaņdarbus, solo spēlēja Kitija Tomiņa, Jānis Porietis, solo dziedājums Sanita Plastikova, Madonas saksofonu kvarteta uzstāšanās, vadītājs Andrejs Cepītis.

     Šajā svētku laikā priecājamies, ka mūsu pagasta ...

Ziņa pievienota: 09.05.2023

     17. aprīlī Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā ciemos gaidījām tos, kuri vēlējās kavēties atmiņās par Robertu Kalniņu. Novadnieks, bijušais Lejasciema vidusskolas skolotājs, kolhoza “Komunārs” būvdarbu vadītājs savas dzīves dienas uzticēja baltajām papīra lapām. Roberta meitas -Dace un Ieva - ļāva šiem pierakstiem raisīties, apkopojot tos krājumā “Atmiņas”.
     Latviešu strēlnieku apvienības vadītājs Jānis Baškers klātesošos iepazīstināja ar  Roberta Kalniņa dzīves gaitām no bērnības līdz mūža  ...

Ziņa pievienota: 25.04.2023