jaunumi

     


     19.maijā ģimeņu sporta svētkos Lejasciema pagastu pārstāvēja Bērziņu ģimene no Mālmuižas, kuriem spēļu gaitā nācās veikt jautrus, neparastus un atraktīvus uzdevumus. Ģimene kopvērtējumā izcīnījusi 5.vietu un divās no stafetēm pat izdevies izcīnīt uzvaru, bet kā atzīst paši dalībnieki, iegūtā vieta pat neesot svarīga, galvenais, ka izdevies kopā pavadīt interesantu, krāsainu un aizraujošu dienu.

 

Ziņa pievienota: 23.05.2018

Lejasciems

“Te maijā ceriņi aug zili, zili
Un baltās ievas ziedu kausus ver.
Pār zāļu pilnām, smaržojošām pļavām
Šalc maija vējš tik dzīvinoši spirgts.
Kā pasakā redz zilo Gauju plūstam
Tai māsa Tirza savu roku spiež
Un vecais ozols, gadu simteņiem šeit audzis,
Tur zaru rokas pret sauli debesīs.”
/Artis Plaudis/

Ziņa pievienota: 16.05.2018

  
     Lejasciemā sācies ceriņu ziedēšanas laiks. Burvīgās smaržas apreibināti, 14.maijā atklājām Gulbenes Mākslas skolas skolotājas Lailas Uiskas audzēkņu darbu izstādi. Paldies Gulbenes mūzikas skolas Lejasciema pūšamo instrumentu klases audzēkņiem par muzikālajiem priekšnesumiem (koncertmeistare Ineta Maltavnieve, skolotājs Juris Ivanovs) un mākslas darbu autoriem par brīnišķīgo izstādi!

     Aicinām apmeklēt izstādi un apskatīt šobrīd ziedošo Lejasciemu!
 

Ziņa pievienota: 16.05.2018

     Gulbenes novada apsekojamo teritoriju KARTE

     Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās atrodama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi.

Ziņa pievienota: 14.05.2018
 
Ziņa pievienota: 09.05.2018