jaunumi

      Rotaļu un aktivitāšu laukuma atklāšana pie Lejasciema vidusskolas, noteikti bija viens no jaunāko klašu skolēnu šā gada gaidītākajiem notikumiem!
     Jau vairāk kā mēnesi, neskaitāmi priecīgu acu pāri, uzmanīgi sekoja skolas iekšpagalmā notiekošajiem darbiem.
    23.novembra rītā pēc direktores instruktāžas par drošību un kārtību jaunajā laukumā, svinīgās lentas pārgriešanas - rosība varēja sākties! Visas dienas garumā tika iemēģinātas jaunās šūpoles, karuselis, basketbola grozs, rāpšanās siena, virves un tīkls, slīdkalniņš.

 

Ziņa pievienota: 27.11.2017

18.novembris - Latvijai 99! Lejasciema kultūras namam 60! - pasākums
"Mūsu nama stāsts"

     Stāsts fotogrāfijās par 18.novembra pasākumu Lejasciema kultūras namā, vakaru, kura gaitā svinējām Latvijas valsts svētkus, godinājām pagasta ļaudis, izbaudījām kultūras nama kolektīvu un pasākuma vadītāju Jutas un Evelīnas priekšnesumus, pakavējāmies atmiņās - kādi tad ir bijuši šie 60 un vēl senāki laiki mūsu kultūras nama un kolektīvu dzīvē.

Foto: Silva Milne

Ziņa pievienota: 24.11.2017

      11.novembrī, Lāčplēša dienā, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā pulcējās Gulbenes novada jaunsargi un jaunieši, kuri par tādiem vēlējās kļūt. Īpašā svētku noskaņā jaunieši deva svinīgo solījumu, lai kļūtu par jaunsargiem. Pēc svinīgā solījuma jaunsargiem devās Lāčplēša dienai veltītajā lāpu gājienā no Gulbenes novada domes līdz Gulbenes brīvības piemineklim, kur notika piemiņas brīdis. Jaunsargu rindas papildināja arī 11 Lejasciema pagasta jaunieši.
Jaunsargu instruktori Lāsma Gabdulļina un Arnis Cāns.

Ziņa pievienota: 16.11.2017
_

Sveicam Lejasciema pagasta iedzīvotājus Latvijas republikas proklamēšanas 99.gadadienā!


Pa ceļu iet enģeļi un mani draugi. Un abās pusēs ir Latvija.
Pa ceļu tek laiks...
Es gribu brīvi iet. Laikā, kas atvēlēts vien man.
Un lai apkārt ir Latvija.

Imants Ziedonis
 

     Latvijas valsts svētku svinīgajā pasākumā, 18.novembrī, Lejasciema pagasta pārvaldes Pateicības balva – sudraba poga tiks pasniegta:

  • Elīnai Krēsliņai – par ilggadīgu, veiksmīgu uzņēmējdarbību Lejasciema pagastā un aktīvu līdzdalību kultūras un sabiedriskajā dzīvē

  • Ivetai Galvanei – par apzinīgu, ar atbildības sajūtu veiktu amata pienākumu pildīšanu un ieguldījumu bērnu vispusīgā izglītošanā

  • Jurim Novožilovam – par godprātīgu, nesavtīgu darbu sacensību “Pukstu aplis” organizēšanā un ieguldījumu Lejasciema pagasta vārda popularizēšanā

  • Guntaram Suntažam – par ilggadību līdzdalību kultūras dzīves attīstībā un kora mūzikas tradīciju saglabāšanā Lejasciema pagastā

     18.novembrī Gulbenē Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā Gulbenes novada domes Atzinības raksts par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Gulbenes novada sabiedriskajā dzīvē tiks pasniegts SIA “Rainis” (valdes priekšsēdētājs Armands Lūkins).
 

Lejasciema pagasta pārvalde

Ziņa pievienota: 08.11.2017

      Lejasciema vidusskolas skolēni Jana Blūma un Gustavs Galvans, piedaloties TV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” vēlas apliecināt, ka uzdrīkstēties ir skaisti. Protams, ka tā ir tikai spēle, kurā darbojas arī veiksmes faktors, bet tā ir arī vēl viena iespēja parādīt savu erudīciju, zinātkāri un drosmi stāties pretī izaicinājumiem un pierādīt, ka zināt ir stilīgi.
     Skolēni ir apmierināti ar savu uzdrīkstēšanos, priecīgi par iespēju izbaudīt uz savas ādas filmēšanās procesu, redzēt televīzijas darbinieku profesiju no aizkadra puses, priecīgi par pieredzi, ko nebūtu guvuši, ja neuzdrīkstētos. ”Tikai darot jaunas lietas un pa solītim pārkāpjot sev pāri, mēs pilnveidojamies. Piedalīšanās spēlē man deva jaunas zināšanas, pārliecību par savām spējām, jaunus draugus un klases kopības izjūtu,” spriež Jana.  ”Šis bija labs piedzīvojums, kuru esmu nolēmis nākamgad atkārtot un jau ar labāku rezultātu,”   atzīst  Gustavs. Spēles ierakstus LTV 1 varēs vērot 10. novembrī un 1.decembrī.

 Lana Černoglazova,
direktora vietniece mācību darbā

Ziņa pievienota: 08.11.2017