jaunumi

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
Ziņa pievienota: 09.02.2018
  • Var iesniegt lauku bloku precizējumus

  • Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

  • Pieejams atbalsts pasākumā “Sadarbība”

  • Izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem
Ziņa pievienota: 07.02.2018
 
Ziņa pievienota: 02.02.2018