jaunumi

       Kā jau katru gadu arī šogad Lejasciema izglītības iestādēs tika svinēta Miķeļdiena.
Lejasciema vidusskolā notika tradicionālais Miķeļdienas tirgus, kuru ar tautasdziesmām ieskandināja 2.klases skolēni. Tirgū varēja pirkt, pārdot, izgaršot un izsmaržot bagātīgās rudens veltes, kā arī priecāties par Miķeļdienas ražas izstādi.
     PII ”Kamenīte” katra grupiņa bija padomājusi par savu aktivitāti: dažādu tēlu un objektu veidošana no augļiem un dārzeņiem, sulu spiešana, dzērveņu pūdercukurā gatavošana u.c. Lielākie bērni devās uz Lejasciema vidusskolas Miķeļdienas tirdziņu, kur varēja iegādāties dažādas rudens veltes un pašgatavotus gardumus.

Dana Puidze

Ziņa pievienota: 03.10.2017

     Sakarā ar Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības centralizāciju ar 2017.gada 1.oktobri tiek slēgti Lejasciema pagasta pārvaldes norēķinu konti. 

Rekvizīti banku maksājumiem:
Saņēmējs: Gulbenes novada dome
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, reģistrācijas Nr. 90009116327
Bankas konti:
AS SEB banka, Konta Nr.LV03UNLA0050014339919, bankas kods UNLALV2X
AS Citadele banka, konta Nr.LV41PARX0012592250001, bankas kods PARXLV22
AS SWEDBANK,konta Nr.LV52HABA0551026528581, bankas kods HABALV22

     Lai maksājums internetbankā būtu saprotams un atpazīstams maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs un lietotāja kods.
     Skaidras naudas norēķini arī turpmāk būs veicami Lejasciema pagasta pārvaldes kasē.

Ziņa pievienota: 21.09.2017

     2017.gada 30.septembrī  Lejasciemā, Imantas ielā-20 ,,Sporta aktivitāšu trasē” notiks Lejasciema iestāžu un uzņēmumu, un pagasta iedzīvotāju ”Rudens spēles -TŪRISMS LEJASCIEMĀ ”.

SACENSĪBU NOLIKUMS

Ziņa pievienota: 25.09.2017

     Gatavojoties Lejasciema kultūras nama 60 gadu jubilejas pasākumam, kas notiks 17. novembrī, jau pavasara un vasaras mēnešos ir paveiktas labas, skaistas lietas – kultūras nama skatuve ir tikusi pie jaunām drapērijām, tika noslīpēta un nolakota zāles grīda, kā arī ar pagasta rokdarbnieču tamborējumiem top skaists sienas gobelēns “Saules koks”. Līdz ar to tiks izveidots tāds mazs atpūtas stūrītis kultūras namā.
     Bijušajiem un tagadējiem darbiniekiem, amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un apmeklētājiem – katram ir savas pozitīvās emocijas, stāsti par piedzīvoto kultūras namā 60 gadu garumā un nama bagātīgo vēsturi veidojuši neatlaidīgi un aktīvi iedzīvotāji.
 

Ziņa pievienota: 15.09.2017

     4. septembrī sāks informācijas apkopošanu par plūdos Latgalē un Vidzemē iznīcinātajām sējumu platībām un sienu
 
    
Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē. Paredzēts, ka 4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, būs iespēja pieteikties platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas veidlapu. Informācijai par plūdu radītajiem bojājumiem jāpievieno no LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017. gadā iesniegtā Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā lauksaimniecības kultūraugu sējumi.  Informācija sniedzama par plūdos gājušajām sējumu platībām, kur viena lauka minimālā plūdos bojā gājusī sējumu platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas veidlapā nav jānorāda lopbarības gatavošanai paredzētās zālāju platības un papuvi, bet jānorāda bojā gājušā sagatavotā siena daudzums.
 
     Informācijas veidlapa no 4. septembra būs pieejama ZM, LLKC un LAD tīmekļa vietnēs, kā arī LLKC un LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaimnieks lauku apsekošanu var pieteikt līdz 2. oktobrim.
 
 
    Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LLKC un LAD speciālisti 3 darba dienu laikā veiks individuālu platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties saimniecības pārstāvi.

Ziņa pievienota: 12.09.2017