jaunumi

       Sešu nedēļu garumā, Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra organizētajās apmācībās “Klūgu sloksnīšu pinumi un vijumi” tikās 14 dalībnieces, lai Ineses Zvejnieces vadībā apgūtu šo seno amatniecības prasmi. Dalībniecēm bija iespēja apgūt groziņa un dekoru tapšanas procesu sākot no klūgas atrašanai dabā līdz gatavam izstrādājumam. Sākuma procesā, kad nācās meklēt klūgas dabā, mizot, šķelt, iekaltēt ribiņas groziņiem ne viena vien dalībniece atzina, ka darbs ir grūts un laikietilpīgs un gandrīz vai “sašļuka dūša” vai es to spēšu izdarīt, bet Ineses iedrošinātas visas cītīgi turpināja darbu.
       Pārmaiņas dalībnieču sejās varēja redzēt mirklī, kad sākās groziņu pīšana un zvaigznīšu vīšana, jo beidzot grūtais darbs bija galā un kā atalgojums par padarīto, nāca pati pīšana. Neiedomājams prieks par...

Ziņa pievienota: 12.12.2016

    
     20.12.2016. plkst. 14.00. Lejasciema pagasta pārvaldē
notiks Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata1.redakcijas sabiedriskā apspriede. 

     Ar teritorijas plānojuma materiāliem publiskajai apspriešanai variet iepazīties: www.gulbene.lv

 

Ziņa pievienota: 08.12.2016

     Ar Ziemassvētku noskaņu un Adventes laika tirdziņu, zvaigznīšu, sniegpārsliņu, sveču radošajām darbnīcām, izstādes iekārtošanu un egles iedegšanu Lejasciemā ieskandināts Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

     Paldies, visiem, kuri palīdzēja tirdziņa un darbnīcu rīkošanā, tirgotājiem, tirdziņa, izstādes un radošo darbnīcu apmeklētājiem! Mums visiem kopā izdevās šo dienu radīt īpašu.

 Dana Puidze

Ziņa pievienota: 08.12.2016

     2017.gadā Gulbenes novadā būs būtiskas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā, kas jāzina katram nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam.
     No 2017.gada 1.janvāra tiks slēgti pagastu un pilsētas pārvaldes norēķinu konti, kas līdz šim bija norādīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumos. Pēc 1.janvāra vecajos pārvalžu norēķinu kontos nevarēs veikt iepriekšējo periodu nodokļa parādu maksājumus.
     Tiks atvērti jauni norēķinu konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai – vienoti Gulbenes novada pašvaldībā. Nekustamā īpašuma nodokli joprojām varēs samaksāt arī attiecīgajā pagasta pārvaldē.
     Jaunie norēķinu konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai tiks publicēti novada avīzē un domes mājaslapā www.gulbene.lv, kā arī kārtējos nodokļa maksāšanas paziņojumos, ko nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saņems līdz 2017.gada 15.februārim.

Ziņa pievienota: 07.12.2016

     Novembris ir laiks, kad tiek apkopoti dažādu orientēšanās seriālu kopvērtējuma rezultāti. Tā pagājušajā nedēļas nogalē notika gan “Gulbene 2016”, gan “Horizonta” kopvērtējuma uzvarētāju apbalvošanas pasākumi, kuros, par prieku mums, vairāki lejasciemieši ieguvuši godalgotas vietas. Daži pat paguvuši ne tikai piedalīties, bet arī gūt uzvaru abos no šiem orientēšanās seriāliem.

     5.novembrī  tika apbalvoti Apes/Alūksnes novada orientēšanās seriāla “Horizonts” laureāti: VB grupā 1.vieta Aldim Sebrim, VH grupā 1.vieta Armandam Lūkinam, V65 grupā 2.vieta Jurim Zaķim, V10 grupā 3.vieta Martinam Kristeram Celmam, SA grupā Daigai Krēsliņai 1.vieta, SH grupā Lailai Uiskai 1.vieta.

     Savukārt, 25.novembrī Gulbenes sporta centrā tika apbalvoti Gulbenes novada orientēšanās sacensību “Gulbene 2016” kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji, kur godalgotas vietas ieguva: V10 grupā 3.vieta Adrianam Stepem, VB grupā 1.vieta Andrim Stepem, V55 grupā 2.vieta Jurim Zaķim, bet SA grupā visas trīs vietas lejasciemietēm - 1.vieta Daigai Krēsliņai, 2.vieta Laurai Igaviņai un 3.vieta Danai Puidzei. Daiga tika apbalvota arī par augstiem sasniegumiem Latvijas čempionātā.
     Sveicam Lejasciema pagasta orientieristus, lai veiksmīga un panākumiem bagāta arī nākamā orientēšanās sezona!


Foto no apbalvošanas pasākuma Gulbenē.

Dana Puidze

Ziņa pievienota: 29.11.2016