jaunumi
     Visā Latvijas teritorijā projekta “Dabas skaitīšana” jeb “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros uzsākta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana ar mērķi iegūt zinātniski pamatotu un detalizētu informāciju par dabas vērtībām Latvijā – gan valsts un pašvaldību, gan privātajās zemēs.

   
Kartē varat skatīt Gulbenes novada apsekojamo teritoriju laiku pa gadiem.

 

     Plašāka informācija par projekta “Dabas skaitīšana”  jeb “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”:

www.skaitamdabu.gov.lv <http://www.skaitamdabu.gov.lv>

skaitamdabu@daba.gov.lv <mailto:skaitamdabu@daba.gov.lv>

 
Ziņa pievienota: 14.08.2017

Raidījums "Aiz 100 kilometra" par CanAm Trophy Latvia 4.posma sacensībām un to organizatoru Sandi Putniņu.Raidījums "Aiz 100 kilometra" par Lejasciemu jūnijā, zilo ceriņu ziedēšanas laikā.

 
Ziņa pievienota: 09.08.2017

     "-Es zinu tādu vietu, kur saule pin rasas vainagus un ūdens burbuļošana skan kā visskaistākā mūzika,- teica jaunais gulbis savai tikko satiktajai draudzenei. –Šeit, “Gulbīšu parkā”, ir pārāk skaļi, vai gribi, es tevi turp aizvedīšu?

   -Kā sauc to vietu? - jautāja draudzene. -To vietu sauc par  Lejasciemu. Nebaidies!- uzsauca jaunais  gulbis savai draudzenei. Un gulbju pāris pacēlās spārnos savam skaistākajam lidojumam.
     Jau pavisam drīz viņi atradās virs ceļu krustojuma. - Uz Lejasciemu ved divi ceļi. Tas tāpēc, lai cilvēki vienmēr satiktos, arī tad, ja kādu laiku viņu ceļi bijuši šķirti,- teica gulbis,- bet mēs lidosim augstāk, lidosim kopā!
     Drīz zem gulbju spārniem varēja redzēt stalto priežu un biezo egļu galotnes. Starp tām kā.....

Ziņa pievienota: 02.08.2017

      Laikā no 4 – 7. jūlijam Lejasciema bērni un jaunieši aktīvi iesaistījās baskāju takas izveidošanā, kas notika projekta „Izkustini kājas" ietvaros (Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss 2017). Kopumā taku veidoja 16 projekta dalībnieki vecumā no 8 – 17 gadiem. Katra diena tika pavadīta aktīvi strādājot – takas sagatavošanā un materiālu sagādē. Esam izveidojuši 15 m garu un 60cm platu baskāju taku ar visdažādākajiem materiāliem, kā piemēram: čiekuriem, smiltīm, granti, koka sprungulīšiem, Gaujas akmentiņiem, šķembām, skaidām un sūnām. Tika iegādāti dažādi košumkrūmi un skujkoki, kas taku kopumā padara skaistāku un košāku.
     Liels paldies Ingai Naglei par palīdzību stādu izvēlē, atvešanā kā arī to izvietošanā – sastādīšanā. Ja pirms tam jauniešiem šis darbs likās ļoti vienkāršs, tad darba procesā  izjutām to, ka tas bija grūts un laikietilpīgs process. Dabas takai pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidots soliņš, kas ļoti labi iederas, un arī noderēs kādam vecākam cilvēkam, kur apsēsties, kamēr bērni dodas pa baskāju taku. Devāmies arī nelielā pārgājienā līdz iemīļotajam „Sēravotam”, kur pa ceļam pildījām uzdevumus, kā arī tika vākti vēl materiāli dabas takai. Nobeigumā, desiņu cepšana un dažādas spēles un pārrunas par paveikto darbu. Jaunieši ir ļoti gandarīti par paveikto. Plānojam ar laiku taku papildināt un uzlabot. Paldies ikvienam, kas pielika roku pie takas izveidošanas un radīja kopības sajūtu veidojot īpašo vietu, kas atrodas aiz Lejasciema vidusskolas.

Anna Žīgure

Ziņa pievienota: 27.07.2017

      25.jūlijā, kā jau iepriekš (pēc veiksmīgi notikušām auto orientēšanās sacensībām pirms gada) tika solīts, notika auto orientēšanās sacensības nr.2.
     Šaubījāmies, vai šogad pasākums būs tikpat kupli apmeklēts kā pagājušajā gadā, jo 25.jūnijs bija svētdienā, un otrā dienā pēc garajām brīvdienām jāatgriežas atkal darbos. Tomēr, raizēm nebija pamata, dalībnieku skaits šogad bija gandrīz tāds pats kā pagājušajā gadā, piedalījās tikai par vienu ekipāžu un diviem dalībniekiem mazāk nekā pirmajās auto orientēšanās sacensībās, šogad startēja - 16 komandas, 70 dalībnieki.
     Dalībnieku uzdevums bija apmeklēt 13 kontrolpunktus, kas gandrīz visām ekipāžām arī veiksmīgi izdevās. Tām komandām, kuras kādu kontrolpunktu bija izlaidušas, lai arī nebija vairs iespējas cīnīties par ļoti augstām vietām, tomēr, kā atzina viena no šādām komandām, tad kopā pavadītais laiks bija lielisks, un rezultāts nemaz nav tas svarīgākais...

Ziņa pievienota: 28.06.2017