jaunumi

Pagājušā gada jūnijā novada amatnieku biedrība aicināja novada ļaudis un ciemiņus piedalīties kopīgā Gulbenes novada musturdeķa veidošanā. Arī Lejasciema pagasta iedzīvotāji un ciemiņi piedalījās deķa tapšanas procesā un izgatavoja savus gabaliņus,no kuriem izveidoja lielo musturdeķi. Kopā musturdeķi veido 437 dažādu rakstu un krāsu gabaliņi, no kuriem kopā ir izdevies izveidot 2,35 x 2,80 metru lielu un krāšņu deķi. Tā tapšanā, adot, tamborējot, šujot un citādi palīdzot,ir reģistrēti 117 dalībnieki no visa mūsu novada, kā arī 35 Lielā orientēšanās brauciena "Rēzekne-Gulbene" komandas, kurām viens no uzdevumiem bija mājasdarbs - musturdeķa gabaliņš.
Šobrīd Gulbenes novada musturdeķis ir apskatāms Gulbenes kultūras centra foajē, ļoti iespējams, ka vēlāk tas atceļos arī līdz mūsu pagastam.
GALERIJA

Dana Puidze
Ziņa pievienota: 31.03.2016


30.martā plkst.18oo Gulbenes novada bibliotēkā notika lejasciemietes Mirdzas Ankupas fotoizstādes "Palaidu sapņus debesīs mirdzēt" atklāšanas pasākums. Daļa no izstādē redzamajiem fotoattēliem jau iepazīti Ineses Toras un Mirdzas Ankupas kopdarbā - dzejas krājumā "Mani un tavi dvēseles putni" (2014). Izstādē, kas apskatāma Gulbenes bibliotēkā, akcents likts uz mākoņiem - smalkiem kā mežģīnes un kārtainiem kā kupenas. Tādiem, kas liek pasapņot, saskatīt priekšmetus un līdzības.

Pasākumu kuplināja Ineses Toras dzeja un Ingas Deigeles dziesmas.GALERIJA

Rita Gargažina

Ziņa pievienota: 31.03.2016

Pirms Lieldienām, 24. martā, ansamblis "Satekas" kopā ar novada delegāciju devās uz Rīgu, lai piedalītos ar koncertprogrammu Latvijas senioru amatnieku un mājražotāju Lieldienu gadatirgū, kas notika Rīgas dzelzceļa stacijas telpās. Paldies dziedātājiem par izturību, paldies novada senioru biedrības "Atspulgs" vadītājai Annai Vīgantei par uzaicinājumu! No Lejasciema pagasta ar saviem rokdarbiem gadatirgū piedalījās Anita Preimate.
GALERIJA

Rita Gargažina

Ziņa pievienota: 31.03.2016

26.martā Lejasciema pagasta iedzīvotāja Elza Krieva svinēja 100 gadu jubileju. Lejasciema pagasta pārstāvji un pārvaldes vadītājs Māris Milns bija priecīgi būt klāt un sveikt simtgadnieci šajos svētkos. "Sateku" izpildītajām dziesmām sirmā māmuļa dziedāja līdzi, deklamēja tautasdziesmas, dalījās ar dzīves gudrībām un bija patiesi iepriecināta par šo kopā pabūšanu.

Prieks, ka izdevās iepriecināt un padarīt krāšņākus simtgadnieces svētkus!
 

Dana Puidze

Ziņa pievienota: 29.03.2016