jaunumi

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmums (prot. Nr. 17, 41.§.)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā

1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m³ (vienu kubikmetru) – EUR 13.30 (trīspadsmit euro 30 centi) bez PVN.

2. Atkritumu apsaimniekošanas maksa Gulbenes novada administratīvajā teritorijā stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri.

3. Ar 2017.gada 1.februāri spēku zaudē 2014.gada 28.augusta Gulbenes novada domes sēdes lēmums „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.17, 28.§.).

Lēmums

Ziņa pievienota: 03.01.2017

     Ziemas saulgriežu, 21.decembra, diena Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte” bija rosīga no rīta līdz vakaram. Šogad Ziemsvētku vecītis bija izbrīvējis laiku, lai kopā ar bērniem pavadītu visu dienu: piedaloties kopīgās rotaļās, noklausoties bērnu apgūtos dzejoļus, dziesmas un rotaļas. Lai kopā būšanas prieks būtu krāsaināks, arī rūķu gatavotās dāvanas Ziemsvētku vecītis bija atvedis sev līdzi, lai dāvinot, varētu skatīt prieku bērnu acīs. Vēlāk iestādes lielā ‘goda istaba’ pulcēja bērnu vecākus un ciemiņus, lai kopīgi, saulgriežu vakarā, izdzīvotu Ziemas pasaku.
     Paldies ikvienam, kas piedalījās izrādes tapšanā: gan bērniem un darbiniekiem, gan bērnu vecākiem un pagasta pārvaldes speciālistiem, arī jauniešu centra “Pulss” darbiniekiem. Jūsu rūpes, atbalsts un palīdzība bija tas burvju spēks, kas radīja jauko Ziemsvētku gaisotni!
     Ikvienam no jums sūtām savas gaišākās domas un mīļumu ar piparkūku garšu!

Ziņa pievienota: 27.12.2016

     Gada visgaidītākie un mīļākie svētki ir aizritējuši. 25. decembra vakarā kultūras namā valdīja emocijas, prieks un ziemīga noskaņa – tas nekas, ka ārā nebija sniedziņa! Ziemassvētku šovs “Zvaigžņotā spožumā” ir izskanējis, un man gribas teikt mīļu paldies visiem, kas piedalījās šī pasākumā tapšanā.  Lai svētki izdotos, protams, ir vajadzīga komanda. Paldies visiem, kas Ziemassvētku vakarā ciemojās mūsu zvaigžņu un brīnumsvecīšu  spožuma, egļu zaru smaržas apvītā vakarā! Vislielākais paldies Ingai Deigelei un Inetai Maltavniecei, kas veidoja koncertprogrammu kolektīviem, solistiem! Paldies solistiem Paulai Ivanovai, Vitautam Bošam, saksofonistam Bruno Eduardam Krēsliņam, korim “Kaprīze", ansamblim “Akcents”, dejotājiem no “Unces” un “Dzintelēm”, paldies bērniem no Lejasciema bērnudārza un skolas, viņu skolotājiem un vecākiem!
     Paldies pasākuma apskaņotājam Gregam un Jānim Melleim, kas strādāja pie gaismas pults, paldies Annai Žīgurei, kas rūpējās  par video materiāla rādīšanu, Lindai Ļaperei par pasākuma filmēšanu, paldies Ingai Naglei par kultūras nama dekorācijām, pagasta vīriem par skaisto egli un daudziem labiem darbiem, palīdzību! Liels paldies Lejasciema pagasta pārvaldei par atbalstu!

     Jaunajā gadā visiem vēlu noticēt tam, ko no sirds vēlamies! Lai pietiek spēka un drosmes šīs vēlēšanas piepildīt! Lai katram no mums ir kāds, kurš mums tic, par mums cer un mūs mīl!
 
     Laimīgu Jauno gadu!

Lejasciemam kultūras nama vadītāja Rita

Ziņa pievienota: 27.12.2016